Thursday, November 26, 2009

பூக்கள் இன்னும் பேசும்.....

I confirmed that she didn't get married.... Lotus a girl is looking at me when i come across her place...

தாமரையே.. குரலால் தீண்டினாய் என்னை
இப்பொழுது இரு விழிகளால் தீண்டுகிறாள் இதயா 
பதில் சொல் அவளுக்கு

சூரியன் தாமரைக்கு மலர் வதற்கு தான்
இதயததிற்கு இடம் இல்லை, இன்று போய் நாளை வா
சூரியன் தினம் உதிக்கும் தாமரைக்காக...
இதயத்தின் விலையில் சிக்காது, நாளை சென்று மறுநாள் வா

What lotus would write, If she has love ...
உணர்வுகளில் கலந்த பின்
உனக்கும் எனக்குமான
இந்த இடைவெளி
தாமரை இலையின் மேல்
உருண்டோடும்
தண்ணீரை
ஒத்தது.

*
கோபமாக இருந்தாலும்
நினைவுகளால்
பேசிக்கொண்டு தானே
இருக்கிறோம்.
தென்றலில் கலந்து விட்ட
மலரின் நறுமணம் போல்.

*
ஒரு பூவுக்கு
எப்படி மகரந்தம் அவசியமோ
அப்படித்தான் நீ எனக்கு.

*
மழைத்துளியாய்
எனக்குள் புகுந்து
என்னை பசுமையாக்குகிறாய்.
எப்படி முடிகிறது
உன்னால்
அத்தனை அன்பையும்
என் செல்களுக்குள் செலுத்தMonday, November 23, 2009

Lotus in

Lotus came back today to office... don't know whether she got married or not .... don't have words to write ... but my mind is happy today ;) that she came back to office .. her presence at ascendas gives life to me ... believe she is not given to someone's hand .... don't know how to make sure this statement ...
  1. Peacock is lotus friend
  2. Lord Brahma is lotus father
  3. Lord Saraswati is lotus mother
  4. Lord Vinayagha & murugan are lotus brothers
  5. White Lotus is her nick name
  6. Tulasi is her symbol of purity
  • She is Saraswati when she is in White dress
  • She is Lakshmi When she is in Pink dress
  • She is Teacher When she is in Yellow dress
I could see many people are taking vridham for sabarimalai ayyapan on this kaarthigai month ... Out of 8 poeple(poor - don't have chappels to wear) who are working in our office renovation task, 4 people put maalai ...I like them .. kindness when i see them..  while walking on road, I could see many ayyapa saami ..  thinking that this is really great... Since this vridham for 40 days is making people to be good at mind level... whether god is giving or not, but making people to be good ... But still few people are behaving worst in this world which i read from newspapers ... yesterday I read about a girl life - "Parents are compelling her for 2nd marriage, even though she had a child ...bcoz  she got married(love) with a poor guy"  ... Cinema is nothing but real life things ...
My guru swami is calling us for 2'nd trip to sabarimalai on February 2010 ... I didn' t decide yet .. I have to meet him with happiness ... I asked my mother about a silk saree and she said that it's for her daughter-in-law ... How much love she has on the unknown person ... she told me 2 small story today ... I told her that tell all stories to your grand children's ... It's good for them... Lotus i like to convey the story to u ...

1. Sudhaman 2. Parikshit Maharaja
Sudhaman is krishna's childhood friend .. They both study in gurukulam.. when they went to forest ,maathaji gave food for them to sudhaman and asked him to take care krishna, since krishna is small boy... At forest there was heavy rain and they couldn't return home... fear of aminals they both climbed on separate trees... sudhaman asked krishna to hold the tree branches tightly as his maathaji asked to take care krishna ... Sudhaman got hungry, so he took few food while talking to krishna.. but he couldn't share the food as krishna is in another tree and he has fear of animals so he couldn't get down .... At last he finished all the food and said sorry to krishna that as he didn't give food ... Krishna told what's there between friends...not a problem... Next day they both went gurukulam and sudhaman told the things happened and said sorry to guruji... He said that you had done a mistake by not giving food to krishna .. Only krishna can save you from  this ... Bcoz of this mistake sudhan suffered of poverty in his life.. He is Kuselan ... Krishna's best friend .. It's takes time ..if i write abt kuselan.... lotus you might know about him ... Krishna removed the poverty and gave all wealth for a single rice which he had given to krishna with full of love ;)  Moral : ??? 


How great If we play with krishna....
http://www.hindu-blog.com/2008/07/new-jai-shri-krishna-television-serial.html

Tomorrow, I write about parikshit maharaja ...
Yashoda, Krishna & Radharani .. So cute .. Also Nandha MaharajaMonday, November 16, 2009

lotus on leave

Lotus has taken 5 day's leave this week.. I didn't see the vacation plan properly... I am very sad today, thinking that lotus marriage will be this week or marriage done... I hate god... He has taken my lotus and giving to someone else ... I don't have mind to give lotus to others hand ... she is only for me .... lotus, I don't give you to anyone...  i am talking to her photo image in my mobile screen ... Hey god stop my heart at this moment ... last data in my memory should be lotus image... i love you aparna .... I can't imagine that someone hold your hand .. worst pain.. like me many people had this pain and overcome this terrible situation.... we dont have good relation btwn our onsite teams tps and tcms.. i thought after our marriage we will make them friendly... today i talked to her onsite manager on a conference call ....  where r u lotus ? .. I hate this caste division ...today arun & jayanthi both together gave invitation to all of us in office... It looks very nice to see that couple.... why lotus you didn't accept love for silly caste... talking in stages that india is a nation with various religious and castes living together friendly ... but why still people are there seeing caste as a barrier for marriage not giving importance to true love ??...

While leaving home, i was seeing labors who working in ascendas phase III construction returning home happily...  I lost that small happiness.... Even god is not with me to marry lotus ... what is the duty of god ?? why he is not seeing the advantages of love... He can make this world as brindhavan garden with love ... It's such a powerful weapon.... After this release from birth cycle i request lord brahma to give me a role to clean this material world and make it as goloka vrindhavan... I ask him the only tool 'Love' .... He is using the tool 'sex' for his padaithal job... he don't know the importance of love ..... sex is volatile and love is non volatile .... Lord saraswati teach him the importance of love ....

Saturday, November 14, 2009

doodle 4 google
India is a country which has a blend of thousands of traditions and all religions like Hinduism, Christianity, Sikhism and Islam. It has developed a lot in the past few years. The discovery of water on the moon by the Indian scientists is a proof to this fact. The Indian culture is as vibrant as the colours of the peacock. Kashmir, the crown of India, is as serene as the peace bird and as pure as the lotus. We, the Indian citizens are also trying to fulfill Mahatma Gandhi’s dream of educating each and every Indian child.

Friday, November 13, 2009

Posts Crossed 400

Out of these 400 posts, I like the post "முப்பெரும் தேவிகள் எங்கே ? "

1. முப்பெரும் தேவிகள் எங்கே
2. (Vinayagha & Muruga with lotus)
3. (Apu's day in)

Wednesday, November 11, 2009

Mehndi Designs

Today, I was admired on seeing bridal mehndi designs .... what a pretty ?

Arabic MehndiTuesday, November 10, 2009

Task switch

I am trying hard to learn j2ee apart from office mainframe work... Also contributing on TPS java coding .... I don't have energy without lotus ... each and every minute  i am thinking about lotus in office... it's like operating system task switching, how my brain handle multiple switches .... hence i am not able to learn quickly... not able to concentrate in work... why god has given this punishment ? ... why she came in my life ? ... she could be able to do her work perfectly... always busy in project and a good team .. I am very possessive if i see her team mates... Does she know that how am  i suffering in doing office work bcoz of her ?? she not even know that how much i love her.... for her caste is important... i love her so much can't explain in words... i tried deviating the mind in other things, but couldn't ... even i tried putting kadalai with girls, no use ... i was talking about spiritual, god and all... who will talk to me ?... I am talking to my mother 5 times a day.... just call her and listen her speech, don't have news to talk, but i call her and listen something ... sometimes she tells about lord ramayanam / mahabharatham story... she is lighting lamp at mango tree in our house for me to get happy married life...she is spending 3hrs daily in spiritual activities...  whenever i visit friends house, i just search for the poojai room ... many people don't even light lamps... few light lamps but don't decorate the gods pretty

I installed IBM Rational Application Developer, RDZ for z/os, Websphere application server, IBM Data studio, IBM Websphere MQ, Db2 v9 all in my machine .. also plan to have microsoft .net.. I have to master on these development tools and technology ... but lotus is not with me to learn .. Hey god i have plenty of  food in a plate infront of me, but not able to eat without lotus ...

ponnugaloda suthuraa pasanga, kalyanathuku pin kanavan, maamiyaar kodumai,... idhellam kandika maataanga pennai petravargahl... love panninna periya kutram... avan nallah paiyaanaanu paathu sethu vaika maataang.. status, caste paathu kalyaanam senji pinnalaa kodumai paduthina... they don't(can't) even ask .. bcoz she has to live with him whatever he might be... I am seeing both type of guys .... [1 person who is my office colleague... he took house near his wife parents house.. I asked why you took very near ? ... he is saying that he could help them(parents), if any thing urgent ... Also planning to buy a house in the same area eventhough it's costly there ... He is a good guy taking care of wife family.  Another guy who is my sisters friend husband .. The girl is very rich in tuticorin and she married to that guy(rich) who is working in a s/w company(bangalore)... Even After marriage he goes  to party and enjoy with girls.. his brother take this girls costliest car and roam the city with girls...  she couldn't change his attitude and now she is in her father home... what is the use of life staying in father home with luxury without the love of husband... ?]

Marriage is the most Beautiful form of divinity : (author: starsai.com)
When a man and women starts a new life togather , its not the looks, money and family status that matters. Spiritually , getting married itself is a blessing as you help your atman ( soul ) to accept the union of another soul for rest of your life. Where ever two becomes one , God exists there. Such a sacred marriage must be started with blessings of God and Guru, with pure thoughts , less expectations , ability to adjust with each other and willingness to lead a life with honesty and purity. The moment ones ego, habits and desires doesn't match the other, it results in controversy


Saturday, November 07, 2009

blessings from a women

Taken from starsai.com http://www.marriagepooja.com/

One of the main reason why many suffer is beacuse of cursing of a women or sin done to women and children in previous births or ancestors. When you get blessings from a women, it washes away the sins done to a women in previous births and by ancestors :
I got severe scoldings from lotus mother .... I should get aashirvad from her to clear those ..I will meet her one day ...Friday, November 06, 2009

Lord Krishna forgive me....

cool down mind... cool down mind.... cool down mind... cool down mind
cool down mind... cool down mind.... cool down mind... cool down mind
cool down mind... cool down mind.... cool down mind... cool down mind
cool down mind... cool down mind.... cool down mind... cool down mind

எது நடந்ததோ, அது நன்றாகவே நடந்தது எது நடக்கிறதோ, அது நன்றாகவே நடக்கிறது எது நடக்க இருக்கிறதோ, அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும்

உன்னுடையதை எதை நீ இழந்தாய்?
எதற்காக நீ அழுகிறாய்?
எதை நீ கொண்டு வந்தாய் அதை நீ இழப்பதற்கு?
எதை நீ படைதிருந்தாய், அது வீணாவதற்கு ?
எதை நீ எடுத்து கொண்டாயோ,
அது இங்கிருந்தே எடுக்கப்பட்டது.
எதை கொடுத்தாயோ,
அது இங்கேயே கொடுக்கப்பட்டது.
எது இன்று உன்னுடையதோ
அது நாளை மற்றொருவருடையதாகிறது
மற்றொரு நாள், அது வேறொருவருடையதாகும்.....


I don't want lotus from this material world..... Lord Krishna save me .....I serve you with your favorite tulsi leaf... Forgive my past birth Karma..... Sorry If i anything did wrong to any girl in past birth... Ask those souls to forgive me ... Saibaba said that we shouldn't curse / punish anyone ... this is the reason for many souls to re-birth again in this material world, hence this kaliyiug is not ending .... lotus nee thitaadhey enna, pennin saabam kodiyadhu.... I can't take another birth and suffer.... Krishna Please save me ....

Lotus feet

For Every fall, there is a rise.... I have fallen many times... it's burning inside my heart... I will come out as volcano .. Biggest lose in my life is lotus .. how things are correlating .. . right now while I am writing this, hearing a song "Kootathila koyil puraa yaarai ingu thedudhamma ... " with headset .. the following lyrics is coming ... "Thamarai poo kaaleduthu nee nadakum vaelaiyile... thaalathudan sandhangalai katrukonden pon mayile."
Why lotus you are coming always ??  Yesterday you have worked till 1.00 clock in office

Thursday, November 05, 2009

Sorry Tulsi devi

Yesterday night i vomited at toilet and wash basin because i took beer... couldn't clean at that time. on the next day morning, a friend(room mate) saw that and complaining me to leave the house... giving me 1 month time to vacate.. I said sorry and cleaned the things.. I didn't expect these words from him... other room-mate convinced him...Saravanan, my best friend he got angry after hearing this and told me that don't give up your dignity...never say sorry .. He is my close friend one who wish me to be good always.... why i took beer ?? Earlier during the sufferings i didn't had since that time lotus was with me ... she don't allow me to do that... now she is leaving, so no other way for me to relieve from pain ... I will get mad otherwise ...  Tulsi aparna, I dont drink ... here after ... kindly excuse me .... next week(5 days) lotus is on vacation... is she took leave for marriage ?

Wednesday, November 04, 2009

Happiness

Lotus Quotes on Happiness ...

If you cannot find happiness along the road
You will not find it at the end of the road.Hey lotus, I am seeing a little flower lotus along the road(near pond) that is you who brings joy & happiness and when i leave without taking you along with me it's giving pain .... life is a journey...

Hey lotus, I would like to see you in white dress which is made of silk with lotus flower art ... See lord saraaswati right hand side of this page... I would like you to dress like her...

அவள் கால் மீது கால் வைத்து  அமர்ந்திருப்பது அழகு...
தங்க ஆபரணம் இல்லாமல் வைரமாக திகழ்கிறாள்

Do i see you like that ?? Aparna you are a queen ... I am missing you  to adorn like saraswati ...

Monday, November 02, 2009

Full moon

Today is full moon day.... it's the face of lord saraswati and the smile of lotus ... Friends are saying that they delete the mail to trash if i send mail about god or spiritual thing... I don't feel for this ...

Goddess Aparna is doing severe penance without eating food to marry lord shiva...Sunday, We went to Jbal-arun, Ratina house warming ceremonies and also kumar-anjana .. they are going to have marriage .. it's happy to attend these functions as they will be starting a new life .. In our batch, 3 love pairs ;) .. Nowadays parents are accepting inter-caste marriage.. it's good ...

Today, I installed IBM Websphere MQ in my "windows vista home basic" machine... AS of now created Mq manager and queues to put sample messages through MQ interface... Soon develop a java client program to acess Mq messages ;)