Thursday, December 04, 2008

Tulsi Aparna

Come back soon lotus ..... I am busy in the project and it's going to prod on 12/12.துளசி தேவி
நீ இல்லாமல் மனம் தடுமாறுகிறது
உன் பொற் பாத நீரால்
என் மனதை தூய்மை செய்
இவ்வுலகில் அழகிய மலர்களை ரசிக்கிறேன்
மனம் அலை பாய்கிறது
உன் குரலில் மெல்லிய சொற்களை ரசிக்கிறேன்
மனம் அமைதி கொள்கிறது


உன் மனம் துளசியை போல் புனிதமானது
உன் குணம் நிலவை போல் வெண்மையானது

No comments: