Wednesday, January 31, 2007

இரு நொடி

இன்று சந்தித்தேன் ஆனால் பேசவில்லை, இதயம் வேகமாக துடித்தது, நான் என்ன செய்கிறேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை.... ஐந்து நிமிடத்தில் இரு நொடி தான் நிதானமாக இருந்தேன்

ஒரு நொடியில் நிலவு முகத்தை ரசித்தேன்

மறு நொடியில் மலர் பாதத்தை தரிசித்தேன்

குழந்தையின் சிரிப்பை இன்று கண்டேன் :-)

On october 2005 (அன்று)

lotus: baby is sleeping dont disturb...
myself: ok i dont disturb you, may i sing a song for baby ..
lotus:oh...plz...no!!!!!!1

இன்று: உனக்கு தாலாட்டு பாடல் எழுதிவிட்டேன்.. நாளை: தினமும் இந்த பாடலை 'ஆயர்பாடி' பாடி உன்னை தூங்க வைப்பேன்

Tuesday, January 30, 2007

மந்திரம் - chant always to relax my mind

I used to chant these mandhir to relax my mind...

சனி பகவான் காயத்ரி மந்திரம்
ஓம் காகத் வஜாய வித்மஹே
கட்க ஹஸ்தாய தீமஹி
தந்நோ மந்த: ப்ரசோதயாத்


கிருஷ்ண மந்திரம்
ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே
ஹரே ராம் ஹரே ராம் ராம் ராம் ஹரே ஹரே


எது நடந்ததோ,அது நன்றாகவே நடந்தது.
எது நடக்கிறதோ,அது நன்றாகவே நடக்கிறது.
எது நடக்க இருக்கிறதோ,அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும்


சக்தி மந்திரம்

ஓம் சக்தியே பரா சக்தியே
ஓம் சக்தியே ஆதி பராசக்தியே
ஓம் சக்தியே மருவூர் அரஸியே
ஓம் சக்தியே ஓம் விநாயகா
ஓம் சக்தியே ஓம் காமாட்சியே
ஓம் சக்தியே ஓம் பங்காரு காமாட்சியே

ஓம் சக்தி அம்மாவே சரணம் அம்மா
உலகம் எல்லாம் சக்தி நெறி ஓங்க வேண்டும்
ஓவ்வொருவர் மனக் குறையும் நீங்கவேண்டும்

எல்லாம் உன் குரலாக கேட்கிறது

On 26th 5 p.m, i received call from a number..... a girl talks and said something...It seems like that lotus is talking

உன் இதயத்தின் அருகே இருக்கும் போது
ரோஜாவின் இதழில் உன்(தாமரை) முகத்தை தேடுகிறேன்
குயிலின் இசையில் உன் குரலை கேட்கிறேன்
சிற்பியின் சிலையில் உன் உருவத்தை கற்பனை செய்கிறேன்

- என்ன செய்வது
நீ மௌனம் என்னும் வேளிக்குள் இருக்கின்றாயே !


This kavidhai didn't came fine, but it says the things correctly.

உன்னை பார்க்க முடியாததால் கவிதைகள் ரோஜாக்களை வர்ணிக்கின்றன விடாதே அவற்றை, உன் கோவத்தை காட்டு... கவிதையும் உன்னை மட்டுமே சுற்று வேண்டும் என் மனதை போல

Monday, January 29, 2007

second time coming back !

25th thursday: i thought that if i stay alone, i will think about lotus, so i decided to go home. i reached guindy by 7.30 to get a bus. All buses came in full, they didn't allow me to sit even in driver's backside cabin ...many people are coming in standing..Huge traffic, i have walked more than 5 km's along the road for a seat, Atlast i was tired, then decided to go back. Thank god i have spent these 3 day's with friends.on 26th - movie 'pokiri'. Saravan accompanied with me on sunday, he came here for a marriage.

Tuesday, January 23, 2007

பாசம் அதிகமாகும் - தூரத்திலே இரு

she don't come for small small trg pgm's.... avanga PL
nowaday's she is going home early, so i am happy for that.. i didn't see her today... np, i like to talk than to see her

அவள் வரவில்லை, அவள் மேல் எனக்கு மிகுந்த கோபம் ... எதிர்பார்த்தது தான் ... நீ தூரத்திலே இரு அப்பொழுது தான் பாசம் அதிகமாகும்... தூரத்து பச்சை தான் அழகு

Monday, January 22, 2007

நள்ளிரவில் மலர்ந்த கவிதை

நேரம் : 00:15 A.M நாள்: 22/01/2007 ...I am not allowed to talk with her, but she allow me to see her...indru avalin tharisanam kidaika kaathirupen.

தற்பொழுது அவளிடம் பேச அனுமதி இல்லை

மலரை தரிசிக்க அனுமதி வழங்கிய நீ

உன்னிடம் பேச அனுமதி கொடு

இதயக் கோவிலில் இடம் தந்த நீ

உன்னை மணமுடிக்க அனுமதி கொடு

தாமரையை தரிசித்த விழிகளுக்கு

ரோஜாக்களை பார்க்க அனுமதி இல்லை

I don't see others, even if i see they are looking like you....nee idhayathil irundhu kondu en pulankalai iyakughiraai

Sunday, January 21, 2007

Lotus treeஉன் திருவாய் மலர்ந்து பேசிவிடு
நீ மலர மரமாய் துணை நிற்கிறேன்
உன் நிலவு முகத்தை காட்டு
நீ உறங்க தாலாட்டு பாடுகிறேன்
உன் இதயத்தை எனக்கு கொடு
நீ குடியிருக்க ஆலயம் கட்டுகிறேன்
உன் மலர் பாதம் அருகே இடம் கொடு
இறுதிவரை உனக்கே பணி செய்து கிடக்கிறேன்!

For more information

Saturday, January 20, 2007

Lotus TreeThe lotus tree (Greek lôtos) was a plant in Greek mythology bearing a fruit that caused a pleasant drowsiness and growing in North Africa. This fruit was reported to be the only food of an island people called the Lotus-Eaters. In Homer’s Odyssey those of Odysseus' men who ate the fruit lost all desire to leave the island and had to be forced away. In another story from Greek mythology, the nymph, Lotis, is turned into a lotus tree.

The Lotus Tree
The original native place of lotus tree is south Europe and Hemallaya moutons north of China. It is naturally grown in Egypt in the Sinai peninsula, Elba mouton, Nubia, besides Ethiopia and the Arabian peninsula. One of the largest valleys in Sinai is known as the Valley of Lotus, as it is cultivated in Egypt since the oldest ages.
It was known to the Egyptian Pharaohs as Nebes. In the past in Egypt, lotus fruit was cultivated in all houses, in their court yards. Lotus trees nowadays grow in Upper Egypt. They are shady and the wood is used for making agricultural tools, furniture and also in building.
The lotus fruit is tasty and has nice odor; most of Egyptians like to eat. The lotus tree slowly grows with large branches, with height 3 cm from the surface. The leaves are permanently green. They are oval and glossy. The neck of the leaf is reddish green. The branches are hanging with sharp small nails. The fruits are small, yellowish green. They are grown in autumn, and are small, like apple in shape. Its diameter is 2 cm. It is tasty when ripe.
Inside the fruit, there is strong seed. The fruits have two main crops; one in spring and the other in summer but it is less important. Some kinds of lotus are relatively large in size.
The proliferation in lotus fruit is effected by seeds, cultivated in flower pots. They are kept there till cultivation in the permanent place. The seeds are cultivated in the permanent place directly as the seeds are put in small pots with soil, then irrigated till growth. After growth, the numerous quantities of seeds are decreased to one, which is the strongest.
The lotus trees are planted at the agricultural roads sides, 10 cm distance between each. The excellent races can be proliferated with vaccination takes place in spring and autumn.

Red Lotus Tree
1) An evergreen or semi-deciduous ree to 40 ft (12 m) tall, upright rounded form, young shoots gray-pubescence, becoming glabrous (without hairs), shoots ringed at bud. Leaves alternate, simple, 20 x 6.5 cm, oblong to elliptic, acute or short-accuminate, base wedge-shaped (cuneate), glossy green above, somewhat bluish and glaucous (waxy bloom) below, leathery, margin entire; petiole to 25 mm long. Flowers terminal, solitary, erect, to 7.5 cm diam., white but tinged with pink to rose, outer petals (tepals) sepaloid, inner petals (tepals) obovate, fragrant, appear after new leaves in spring. Fruit an elongated cone, to 9 cm long and 3 cm thick, plum red.
2) Sun or part shade. Culture similar to that of Magnolias, best in humus-rich, moist but well drained soil.
3) Hardy to USDA Zone 7 Native to western China, Himalaya and Burma.
4) Silverton, Oregon: The Oregon Garden -- south east corner of business center.
Greek: Lotos
Species: Diospyrus lotus
Description: A small deciduous tree which flowers with lotus-shaped blossoms in mid-summer. Its sweet red fruit ripens in late autumn.
Sacred to: PriaposMythology: Metamorphosis Lotis Lotis was a Dryopian Nymphe who was transformed into a lotus-tree to escape the lustful pursuit of the god Priapos. (Source: Ovid)Mythology: Tribe of the Lotus-Eaters The Lotus-Eaters (Greek Lotophagoi) were a tribe of men addicted to the honey-sweet fruit of the lotus tree.Tthe hero Odysseus encountered them during his travels. When some of his men tasted the fruit, they lost the desire to leave and had to be dragged, bound, back to the ship. (Source: Homer)Friday, January 19, 2007

after long day's

Today I thought of talking to lotus after long day's. I said 'hi', no reply from her.. She didn't change even a little bit. So i am reading the old same-time conversation's between me & lotus(palaya ninaivughal). How can i show this blog ? nee enna chinna pennah, innum unaku puriyamaataikudhu. Your nickname well suits me.
Who is playing ?? God is playing in my life, it's more interesting than a movie...full of pain & sorrow. Every movie will end in a climax, hmmm let's see...what will be the climax in my story ?

பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார், எனக்கு இதற்கு மேல் பொறுமை இல்லை !

What you expect lotus ?

What you expect from this lotus ?

Self cleaning Lotus leaf imitated in plastic

Now we have the prospect of a self cleaning plastic cup based on the same ideas that nature used to self-clean the Lotus Leaf - a plastic cup that can be reused without washing it, simply because contamination has no chance to stick to the surface. The ideal natural properties of the Lotus leaf’s self-cleaning surface are ideal for many applications and consumer products.
The secret of the Lotus leaf can be found in numerous tiny pillars with a wax layer on top. Water drops are lifted by these pillars, get into a spherical shape and can simply not cover the surface. Dirt gets no chance to stick to the surface via water. The spherical drops roll off and take dirt particles with them.
Again, nature proves to be a source of inspiration for the laser scientists of the University of Twente: they aimed at creating similar surfaces, but without having to use wax. They succeeded in that using an ultra fast femtosecond laser. The light pulses are so short that they can be seen as light ‘bullets’ with which the surface is bombed.
Max Groenendijk applies the laser in two separate steps.
1) During the first step, the surface gets a fine ripple structure. This is caused by a special self organizing effect that works for almost all kinds of surfaces. Whenever the laser removes some material, a pattern of ripples is formed at the bottom. It is possible to influence this pattern with parameters like speed, intensity and polarization.
2) The second step is writing a pattern of perpendicular lines. What remains is an array of pillars. These pillars then already have the fine pattern caused by the first step. This double structure replaces the need to have wax on the pillars, and makes the surface highly hydrophobic. Treating surfaces directly would be to expensive, but by using a mold, series can be produced in an economic and easy way.

Silky feeling
Even for materials that are quite hydrophobic by themselves, the structure can improve the properties drastically, Groenendijk concludes. Unlike in the unstructured, smooth situation, where droplets can still smear a little, the structured surface gives the spherical drops known from the Lotus plant.
The ‘look and feel’ of the material also changes, especially the ‘feel’: a surface that has been treated, feels like silk. This could be an added unique selling point, especially for trendy products.
To mimic the Lotus effect, several alternatives are available as well. It is possible to use a coating to make materials self cleaning, but an unstructured coating will never be as good as the new laser technique. Structured coatings could be an alternative, but applying a coating to a structured surface is another one Groenendijk is currently investigating, together with scientists of the Membrane Technology group.
Both groups are part of the Institute for Mechanics, Processes and Control Twente (IMPACT) of the University of Twente.Figure 1: Lotus leaves have excellent water repelling properties

Unfolding lotus bud - Excellent


I am the lotus bud
That you opened
On the very first day of monsoon.
I am the lotus flower
That moulds your feeling
and I am about to be
Unwillingly
Your superconscience.

Wednesday, January 17, 2007

what girl's expect from their partner ?

Money occupies the first position, love is last :-(

1. Good wealth, well settled family
2. Personality
3. love (அன்பு, பாசம்)

I don't know how they lead life without love(less importance). Money is also important
So don't go beyond only love, Earn money for leading life at the same time give equal importance to love

பொங்கல் திருநாள்

12th Friday: தாமரை வீட்டிற்கு வந்து விட்டாள் :-)
*** more hidden as drafted post ***
15th Monday: பொங்கல் திருநாள், Today... I was very happy to see all the lords decorated with white lotus.

தாமரை மலர் போல் என் மனம் மலர்ந்தது

************* 100th Post ************

Pongal Holidays - 4 days

Pongal Holidays - 4 days
12th Friday : Reached home by 6.30, then as usual by 10.30 I went to temple.. Evening, I went for shopping with my mom... I have selected a rose color saree for my mom,she likes that very much...evening we both went to temple.

13th Saturday: Slept very well in early morning,By 11.00 A.m I went to market to buy lotus flowers for lord... It(lotus flowers) looks very pretty, So i bought lots of flowers(pink & white) and went back home and kept it in fridge..By evening i gave those flowers to temple for lord.

15th Monday : அன்று பொங்கல், நான் நன்றாக தூங்கி கொண்டிருந்தேன் அம்மா என்னை பலமுறை எழுப்பினார்கள் பொங்கல் பொங்குவதை பார்ப்பதற்கு, ஆனால் மனது சரியில்லாததால் நான் எழுந்திருக்க வில்லை. ஒருவழியாக 7 மணிக்கு எழுந்து குளித்துவிட்டு புத்தாடை அணிந்து நண்பணை(srini)அழைத்துக்கொண்டு பூ சந்தைக்கு சென்று தாமரை மலர் வாங்கி கொண்டு கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை தரிசித்தேன்.

I bought nearly 50 flowers(All white lotus)... In temple they have decorated all the lord's with lotus flowers. In Future, i thought of making a pond to grow lotus flowers for god.

மனது மிகவும் சந்தோசமாக இருந்தது, மலர்களை பார்ப்பதற்கு Here I realize the beauty and prosperity of lotus. Afternoon we went for a movie named 'Guru' which is really a nice movie... that gives inspiration. 4 days went like '...'(don't know) ....

பொங்கல் திருநாள்

இன்று அன்னை எனக்கு தாமரை மலரை கொடுத்தாள், அதனை குத்து விளக்கின் பாதத்தில் வைக்க சொன்னாள்.

Friday, January 12, 2007

Happy Pongal

கவிதை எழுத நினைக்கிறேன், ஆனால் மனது இடம் தரவில்லை உன்னை காணாமல் !

சர்க்கரை பொங்கல் போல்
என்றும் இனிமையாக இருப்பாய்
கரும்பு போல்
என்றும் வளமுடன் வாழ்வாய்
காலை கதிரவன் போல்
என்றும் பிரகாசமாய் இருப்பாய்
மஞ்சள் போல்
என்றும் புகழுடன் திகழ்வாய்


தாமரைக்கு என் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் !

Thursday, January 11, 2007

Lotus family -Excellent !


அப்புவிற்கு இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள்

Wednesday, January 10, 2007

ஆடுக ஊஞ்சல், அப்பு தூங்கிய அழகு


ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே
அப்புச் செல்லம் ஆடுகவே
ஆடுக ஊஞ்சல் ஆடுகவே
அம்முச் செல்லம் ஆடுகவே

மதுரையில் வாழும் இளவரசி
மனதில் என்றும் நிலைத்திடுவாய்
திருவடி தேடி வரும் எனையே
புன்னகை புரிந்தே அழைத்திடுவாய் (ஆடுக)

எந்தன் அன்னை சரஸ்வதி
உருவதில் நீயும் இருக்கின்றாய்
உள்ளத்தின் கவலைகள் அத்தனையும்
உன்னிடம் வந்தால் போக்குகின்றாய் (ஆடுக)

எங்கள் வீட்டின் தாமரையே
எங்கும் வீசும் உன் மணமே - உன்
தெய்வீக குரலின் மகிமையினால்
மங்கல வாழ்வு மலர்ந்திடுமே (ஆடுக)

அன்பை பொழியும் மழைத்துளியே
இதயத்தை நனைத்திடும் உயிர்த்துளியே - உன்
இதயம் எனும் ஆலயத்தில், பூவாய் மலர
இடம் தருவாய் ! (ஆடுக)

more lines to come......

பாடல் கவிதையை விட கடினமாக உள்ளது எழுதுவதற்கு
This song(modified) needs some more tuning...Hey krishna, i have modified your song for lotus :-)

******அப்பு தூங்கிய அழகு ***************

ஆயர்பாடி மாளிகையில் தாய்மடியில் கன்றினைப் போல்
அப்புச் செல்லாம் தூங்குகின்றாள் தாலேலோ
அவள் வாய்நிறைய அமிர்தம் உண்டு, புன்னகையை காட்டியபின்
ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றாள் தாலேலோ
ஓய்வெடுத்து தூங்குகின்றாள் தாலேலோ

பார்வதி தேவியரின் கன்னத்திலே கன்னம் வைத்து
அம்முச் செல்லம் முத்தம் தந்தாள் தாலேலோ
அந்த மந்திரத்தில் அவர் உறங்க மயக்கத்திலே இவள் உறங்க
மண்டலமே உறங்குதம்மா ஆராரோ
மண்டலமே உறங்குதம்மா ஆராரோ

(ஆயர்பாடி)
பாவை அவள் மனம் குளிர்ந்து, புன்சிரிப்பை காட்டியதில்
பிருந்தாவனமே மலர்ந்ததம்மா தாலேலோ - அவள்
பெண்மையின் நாணம் கூட, ஒரு யோகநிலை போல் இருக்கும்
யார் அவளை தூங்க விட்டால் தாலேலோ
யார் அவளை தூங்க விட்டால் தாலேலோ

...............
செல்லம் அவள் தூங்கிவிட்டாள் காற்றினியே தூங்கிவிடும்
அன்னையரே துயிலெழுப்ப வாரீரோ - அவள்
பொன்னழகைக் காண்பதற்கும், குயிலின் இசை கேட்பதற்கும்,
போதைமுத்தம் பெறுவதற்கும்
கன்னியரே கோபியரே வாரீரோ

(ஆயர்பாடி)
******அப்பு தூங்கிய அழகு ***************

[கவிதை கோர்வையாக இல்லை ! , நீ அருகில் இருந்தால் அவை மெருகேறும்] You review and do corrections :-)

என் கவிதையும் பாடலும் உன் போல் அழகு இல்லை

ஆனால் அதற்கு அர்த்தம் உண்டு, உயிர் உண்டு

ஏன் எனில் அவை என் மனதின் எண்ணங்கள்

கண்ணாடி முகத்தை காட்டுவது போல்

என் கவிதைகள் என் மனதைக் காட்டும்

உன் மனதை யார் காட்டுவார் ??

2007 Resolution

Resolution

  • 100 % commitment to the work
  • Complete MBA degree
  • Earn money
  • Fitness

Monday, January 08, 2007

பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார்

Friday 5/1/07 - I came office by evening after finishing the last exam.
அன்று எனக்கு அவளை பார்க்கணும் போல் இருந்தது. I said god that I like to see her... I know i can't and left office by 8.40 and waiting for the cab, but the road was blocked, then i walked towards the signal to catch the cab. The cab came and she is sitting inside the cab[same color-green (New dress, i like to show to her)] , i was surprised to see her, But i didn't see her face. Luckily i heard her voice bcoz the driver went thru some other way, so she asked to stop the cab. Time will come soon to meet her..

பொறுத்தார் பூமி ஆள்வார் !

Thursday, January 04, 2007

medicine for "Chikungunya fever"

Ingredients
1)துளசி இலை (5 leaf's)
2)வேம்பு இலை (5 leaf's)
3)முருங்கை இலை (5 leafs)
4)அருகம் புல் (5 leafs)
5)வெற்றிலை (1 leaf)
6)சிறிது சுக்கு
7)சிறிது மிளகு
8)சிறிது மஞ்சள் தூள்
9)சிறிது கருப்பட்டி
First 8 are the main ingredients.
Procedure
Add one glass full of water, Boil these mixtures for 20 min's with light heat, then filter the boiled content Now you drink this medicine... It's for one person, if more than one person needs, for them it should be prepare separately. don't share with other's.. Take this medicine once a week to get cure from Chikungunya disease.It will be better to take on Ammavasai or Pournami day, if the person affected more.

Tuesday, January 02, 2007

welcome 2007

1/1/2007, Today morning, first i saw my lotus face & heard my sweet lotus voice
(Apple penne song - 14/08/2004 08:59 A.M (31-My P.G Rollno)... Then i went to mylapore
கபாலீஷ்வாரர் temple.... There

தாமரை மலர் வாங்கிக்கொண்டு பொது வழி தரிசனம் சென்றேன், மூலஸ்தனம் வரை செல்ல அனுமதி இல்லை, ஆதலால் மலரை எப்படி சாமிக்கு கொடுப்பது என்று யோசித்தேன்.. நல்லவேளையாக ஒரு அம்மா சிறப்பு தரிஸனதில் நின்றார்கள் அவர்களிடம் தாமரை மலரை கொடுத்து சாமிக்கு கொடுக்க சொன்னேன்... Thanks to her

இந்த ஆண்டில்(2007)
முதல் குரல் உன் குயிலிசை
முதல் காட்சி உன் திருமுகம்
இதோ முதல் கவிதை ...

இசையை ரசிக்கிறேன்
நீ பாடகி என்பதால்
இரவில் குளிர்கிறேன்
நீ வெண்ணிலா என்பதால்
பனியில் நனைகிறேன்
நீ மார்கழி என்பதால்
சூரியனை தொழுகிறேன்
நீ தாமரை என்பதால்
தீர்த்தம் அருந்துகிறேன்
நீ துளசி என்பதால்
ஞானம் வளர்க்கிறேன்
நீ கலைவாணி என்பதால்
உன்னை காதலிக்கிறேன்
நீ தேவதை என்பதால்
என்னைக்கூட விரும்புகிறேன்
நீ காதலிப்பதால்


2006 highlights...mostly about lotus, so i am linking here to that page

2006 Highlights

This is the year, i suffered lots of pain in life,carrieer & everything..i didn't get a single chance to show my talents in projects...2007 will be a good one for me.

Happiest day:

1)Team lunch at park sheraton on feb 14th, she came in white dress like devadhai, She looked at me, when i am not looking at her. She was ver happy on that day

2)When i met U.G friend's in senthil marriage

worst day: All the day's except the happiest day

piditha paadal: paartha mudhal naal,raghasiyamanadhu khadhal, sutrum vili sudare

movie: sillunu oru khadhal

website hit most: lotus blog,ibmmainframes.com,google.com

மறக்க முடியாதது :

1) i don't know the exact date...i have kept my mobile in my pocket..i am calling lotus from pco,by the time my mobile automatically dials to lotus number(don't know how it happened)...so i got engaged tone ...suddenly i realized thecalleer tune(suttum vizhi sudare) from my mobile..just took the mobile and seeing 'it dials to lotus'.. Yes she set's the song to my number...To confirm this, i called from pco(no caller tune).It's confirmed

2) mobile recharge

3) searched for lotus name in train bogees

4) MBA II sem exam

5) 30 Hrs Travel

Manager : Naum Gozman

Friend: Saravanan, Srini, Michael, Muthuvel, durai

Good lead: Tjose

New Friend: Nidhya J .. She is a good girl like lotus.. Arun u are lucky

மனதை சாந்தப்படுத்தியது : lotus voice,songs-kandha sasti kavasam,ohm namachivaaya, temple,my home

New things: கவிதை எழுதுவது, பாசம் புரிந்தது

வெறுத்தது : தனிமை, myself(Achieved nothing this year)

புரியாதது : lotus மனசு, XPSQL

SmS: S14(coach no), Ok

Monday, January 01, 2007

Happy New Year 2007

Wish you(lotus) a very
Happy New Year 2007 !

Xue’er is dancing to welcome the new year for you.... You will be always happy in this year.

Lord Saraswathi will bring you lots of wealth, good health, wisdom, joy, happiness and sakthi to you.